FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अत्यधिक चिसोका कारण पठनपाठन बन्द रहने बारे ।

मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धी जानकारी

क्षतिको विवरण उपलब्ध गराइ दिनु हुन

District Administration Office, Siraha पालाे पहरामा खटाइएकाे कर्मचारी सम्बन्धी आवश्यक जानकारीकाे लागी पठाइएकाे व्यहाेरा अनुराेध छ ।

नरहा गाउँपालिकाकाे सवारी लगबुक फारम

५० प्रतिशत छुट अनुदानमा स्प्रेयर वितरण सम्बन्धमा

अ.हे.व., अ.न.मी. र का.स. करार सेवामा भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकान भएकाे अर्काे सुचना प्रकासन नभए सम्म प्राविधिक कारणले स्थगीत गरीएकाे व्यहाेरा अनुराेध छ ।

बर्षे फलफुल विरूवा वितरण सम्बन्धी सूचना ।

अ.हे.व., अ.न.मी. र का.स. करार सेवामा भर्ना सम्बन्धी दोस्राे पटक प्रकाशीत सूचना

नर्सरी सम्बन्धी दररेट पेश गर्ने सूचना

Pages