FAQs Complain Problems

कागजात सहितको आवश्यक विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे

  LISA मा Data Entry गर्नुपर्ने भएकोले  कागजात सहितको आवश्यक  विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे 

शाखा प्रमुखहरुसबै नरहा गाउँपालिका

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि