FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उखु उत्पादक कृषक दर्ता फारम । ७७/७८ 09/23/2020 - 13:01 PDF icon उखु कृषक दर्ता फारम.pdf
समाजिक सुरक्षा भता पाउन नाम नविकरणको लागि दिने निवेदनको ढाचाँ ७५/७६ 08/12/2018 - 15:19 PDF icon renew.pdf
सुरक्षा भता पाउन नाम दर्ताको लागि दिने निवेदनको ढाचाँ ७५/७६ 08/12/2018 - 15:14 PDF icon jest nagrik.pdf
समाजिक सुरक्षा भता पाउन नाम दर्ताको लागि दिने दस्तखतको ढाचाँ ७५/७६ 08/12/2018 - 15:10 PDF icon apang.pdf
सम्बन्ध विच्छेदको सुचना फाराम ७५/७६ 08/06/2018 - 11:40 PDF icon सम्बन्ध विच्छेदको सुचना फाराम.pdf
मृत्युको सुचना फाराम ७५/७६ 08/06/2018 - 11:30 PDF icon मृत्युको सुचना फाराम.pdf
विवाहको सुचना फाराम ७५/७६ 08/06/2018 - 11:25 PDF icon विवाहको सुचना फाराम.pdf
जन्मको सुचना फाराम ७५/७६ 08/06/2018 - 11:17 PDF icon जन्मको सुचना फाराम.pdf, PDF icon जन्मको सुचना फाराम2.pdf
खाता खोलि दिन ७५/७६ 08/06/2018 - 11:04 PDF icon खाता खोलि दिन .pdf
चार किल्ला प्रमाणितको लागि दिने निवेदन ७५/७६ 08/05/2018 - 15:02 PDF icon pdf050.pdf