FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भ्रमण आदेश फारम ७९-८० 02/14/2023 - 15:57 PDF icon भ्रमण फारम.pdf
दरखास्त फारम ७९-८० 11/30/2022 - 12:43 PDF icon File.PDF
सुरक्षित नागरीक आवास निर्माण फारम उपलब्ध गराइएकाे सम्बन्धमा ७७/७८ 02/02/2022 - 07:18 PDF icon सुच फारम सर्वेक्षण फारम.pdf
स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिश लगायतका ढाँचा र कार्यविधि प्रयाेगमा ल्याउने ७७/७८ 10/20/2021 - 14:25 उपलब्ध छैन
दरखास्त फारम ७७/७८ 11/26/2020 - 14:57 PDF icon IMG_20201126_0004.pdf
उखु उत्पादक कृषक दर्ता फारम । ७७/७८ 09/23/2020 - 13:01 PDF icon उखु कृषक दर्ता फारम.pdf
समाजिक सुरक्षा भता पाउन नाम नविकरणको लागि दिने निवेदनको ढाचाँ ७५/७६ 08/12/2018 - 15:19 PDF icon renew.pdf
सुरक्षा भता पाउन नाम दर्ताको लागि दिने निवेदनको ढाचाँ ७५/७६ 08/12/2018 - 15:14 PDF icon jest nagrik.pdf
समाजिक सुरक्षा भता पाउन नाम दर्ताको लागि दिने दस्तखतको ढाचाँ ७५/७६ 08/12/2018 - 15:10 PDF icon apang.pdf
सम्बन्ध विच्छेदको सुचना फाराम ७५/७६ 08/06/2018 - 11:40 PDF icon सम्बन्ध विच्छेदको सुचना फाराम.pdf

Pages