FAQs Complain Problems

ताजा

७९-८०

६८ वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धि ।

६८ वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धि ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको जो सुकै व्यक्तिले प्रचलित कानुन अनुसार सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्दछ। (अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भन्नाले- संविधान, अन्य प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश

रोजगार सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना