FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०८०।०८१ को बजेटनीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 07/28/2023 - 11:45 PDF icon २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व.२०७९।०८० को गाउँसभा किताव

७९-८० 06/29/2022 - 14:20 PDF icon आ.व.२०७९।०८० को गाउँसभा योजना तथा कार्यक्रमहरु

आ व २०७८/०७९ काे बार्षिक बजेट तथा याेजनाहरू

७७/७८ 01/10/2022 - 12:37 PDF icon आ व २०७८/०७९ काे बार्षिक बजेट तथा याेजनाहरू

आ व २०७७/०७८ काे बार्षिक बजेट तथा याेजनाहरू

७७/७८ 02/22/2020 - 00:00 PDF icon योजना बुक २०७७।०७८.pdf

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नरहा गाउँपालिकाको गाउँपालिका स्तरीय योजना ।

७६/७७ 10/22/2019 - 00:00 PDF icon नरहा तेस्रों गाँउ सभा.pdf

सबैका लागि सरसफाइ तथा खानेपानीमा तिब्रता कार्यक्रम

७६/७७ 10/14/2019 - 11:35 PDF icon Implementation Plan of Naraha Rural Municipality 018 10 30.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नरहा गाउँपालिकाको वडा स्तरीय योजना ।

७५/७६ 04/04/2019 - 12:15 PDF icon wada 1.pdf, PDF icon wada 2.pdf, PDF icon wada 3.pdf, PDF icon wada 4.pdf, PDF icon wada 5.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नरहा गाउँपालिकाको गाउँपालिका स्तरीय योजना ।

७५/७६ 04/04/2019 - 12:00 PDF icon Gapa.pdf

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नरहा गाउँपालिकाको गाउँपालिका स्तरीय योजना ।

७४/७५ 05/24/2018 - 12:03 PDF icon yojana 2074-075.pdf

आ.व. २०७४/७५ मा संचालन हुने वडा योजनाहरुको विवरण

७३/७४ 05/22/2018 - 14:46 PDF icon wada yojana(1).pdf