FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नरहा गाउँपालिकाका उखु उत्पादक किसान हरु लाई जरुरी सुचना ।

नरहा गाउँपालिकाका उखु उत्पादक किसान हरु लाई जरुरी सुचना

नेपाल सरकार बाट उखु कृषक लाई दिइने अनुदान २०७७/०६/२५ भित्र जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा , जग्गा करारनामा , ना .प्र. प ,बैक खाता को प्रमाण पत्र सहित उखु खेती बिवरण दर्ता गराउनु होला अन्यथा सरकार बाट अनुदान नदिइने व्यहोरा सुचित गरिन्छ!!

कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

नरहा गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरु शिक्षक कर्मचारी तथा स का हरुकाे पहिलाे चाैमासिककाे तलब भता सम्बन्धी माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: