FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८०।०१।२१ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 05/21/2023 - 12:24 PDF icon CamScanner 05-21-2023 12.09.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८०।०१।०५ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 04/23/2023 - 15:58 PDF icon बैशाख ५ गते.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।१२।१२ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 04/23/2023 - 15:54 PDF icon चैत्र १२.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।११।१८ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 04/23/2023 - 15:50 PDF icon २०७९ फाल्गुन २८ गते.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।१०।२७ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 02/11/2023 - 08:04 PDF icon CamScanner 02-10-2023 10.31 (1).pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०९।२८ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 01/28/2023 - 20:13 PDF icon २०७९-०९-२८.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०९।२१ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 01/28/2023 - 20:12 PDF icon २०७९-०९-२१ .pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०९।१८ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 01/07/2023 - 07:45 PDF icon CamScanner 01-06-2023 12.32.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०८।१५ गतेको निर्णयहरु ।

७९-८० 12/02/2022 - 10:13 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०८।१५ गतेको निर्णयहरु ।.PDF

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०८।०९ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 11/25/2022 - 13:49 PDF icon File.PDF

Pages