FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।१०।२७ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 02/11/2023 - 08:04 PDF icon CamScanner 02-10-2023 10.31 (1).pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०९।२८ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 01/28/2023 - 20:13 PDF icon २०७९-०९-२८.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०९।२१ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 01/28/2023 - 20:12 PDF icon २०७९-०९-२१ .pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०९।१८ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 01/07/2023 - 07:45 PDF icon CamScanner 01-06-2023 12.32.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०८।१५ गतेको निर्णयहरु ।

७९-८० 12/02/2022 - 10:13 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०८।१५ गतेको निर्णयहरु ।.PDF

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०८।०९ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 11/25/2022 - 13:49 PDF icon File.PDF

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०७।०२ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 11/24/2022 - 11:19 PDF icon 45555555555.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०६।२६ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 10/12/2022 - 16:47 PDF icon jpg2pdf (46).pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०६।०६ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 10/11/2022 - 13:22 PDF icon page 1.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।०२।३० गतेको निर्णयहरु ।

७९-८० 06/14/2022 - 12:00 PDF icon नरहा गाउँ कार्यपालिकाको २०७९।०२।३० गतेको दोस्रो बोर्ड बैठकको निर्णयहरु ।.pdf