FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालय बन्द रहने सम्बन्धी जानकारी।

आसाय पत्र पेश गर्ने बारे ।

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा ।

जानकारी पठाई दिने सम्बन्धमा ।

वार्षिक समीक्षाको लागि विवरण तयार गर्ने सम्बन्धमा ।

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा ।

कार्यालय खोल्ने तथा अन्य गतिबिधि गर्ने सम्बन्धमा ।

जानकारी सम्बन्धमा ।

श्री वडा कार्यालयहरु सबै ।

सवारी साधन प्रयोग सम्बन्धमा ।

जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट देहायकाे प्रस्ताव कार्यन्वयन गर्न गराउन सहभागीहरुबाट सामूहिक प्रतिबद्धता ।

स्थानीय तह संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट देहायकाे प्रस्ताव कार्यन्वयन गर्न गराउन सहभागीहरुबाट सामूहिक प्रतिबद्धता ।

Pages