FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धी जानकारी

क्षतिको विवरण उपलब्ध गराइ दिनु हुन

District Administration Office, Siraha पालाे पहरामा खटाइएकाे कर्मचारी सम्बन्धी आवश्यक जानकारीकाे लागी पठाइएकाे व्यहाेरा अनुराेध छ ।

नरहा गाउँपालिकाकाे सवारी लगबुक फारम

५० प्रतिशत छुट अनुदानमा स्प्रेयर वितरण सम्बन्धमा

अ.हे.व., अ.न.मी. र का.स. करार सेवामा भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकान भएकाे अर्काे सुचना प्रकासन नभए सम्म प्राविधिक कारणले स्थगीत गरीएकाे व्यहाेरा अनुराेध छ ।

बर्षे फलफुल विरूवा वितरण सम्बन्धी सूचना ।

अ.हे.व., अ.न.मी. र का.स. करार सेवामा भर्ना सम्बन्धी दोस्राे पटक प्रकाशीत सूचना

नर्सरी सम्बन्धी दररेट पेश गर्ने सूचना

दररेट पेश गर्नु हुन ।

Pages