FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नरहा गाउँपालिकाकाे सवारी लगबुक फारम

५० प्रतिशत छुट अनुदानमा स्प्रेयर वितरण सम्बन्धमा

अ.हे.व., अ.न.मी. र का.स. करार सेवामा भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकान भएकाे अर्काे सुचना प्रकासन नभए सम्म प्राविधिक कारणले स्थगीत गरीएकाे व्यहाेरा अनुराेध छ ।

बर्षे फलफुल विरूवा वितरण सम्बन्धी सूचना ।

अ.हे.व., अ.न.मी. र का.स. करार सेवामा भर्ना सम्बन्धी दोस्राे पटक प्रकाशीत सूचना

नर्सरी सम्बन्धी दररेट पेश गर्ने सूचना

दररेट पेश गर्नु हुन ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनोटमा विद्यालयहरु सम्झोता गर्न आउनु हुन ।

धानको बिउ बिक्री वितरण सम्बन्धमा ।

Pages