FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नर्सरी सम्बन्धी दररेट पेश गर्ने सूचना

दररेट पेश गर्नु हुन ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनोटमा विद्यालयहरु सम्झोता गर्न आउनु हुन ।

धानको बिउ बिक्री वितरण सम्बन्धमा ।

कागजात सहितको आवश्यक विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे

  LISA मा Data Entry गर्नुपर्ने भएकोले  कागजात सहितको आवश्यक  विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे 

शाखा प्रमुखहरुसबै नरहा गाउँपालिका

विद्यालय सुधार योजना SIP र माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा

विद्यालय सुधार योजना SIP र   माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा

करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी विज्ञापन स्थगित भएको सूचना

मिति २०७८।०१।१२ मा  करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी विज्ञापन स्थगित भएको सूचना

शिक्षा सम्बन्धी तपशिलका विद्यालयहरूको बजेट

शिक्षा सम्बन्धी तपशिलका विद्यालयहरूको बजेट

कृषि विकास शाखाको चालू आ व०७७/०७८ काे स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमकाे प्रस्ताव सम्बन्धि सूचना ।

कृषि विकास शाखाको चालू आ व०७७/०७८ काे स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमकाे प्रस्ताव सम्बन्धि सूचना ।

Pages