FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै दिवा खाजाको प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

वडा कार्यलयहरू सबै सुचना प्रवाह गरी दिनुहुन

वडा स्तरमा मेलमिलाप समिति गठन बारे सुचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वडा स्तरीय श्रमिक समुह गठन सम्बन्धि सुचना ।

कार्यपालिकाकाे बैठकमा उपस्थित भइदिनु हुन

कृषि सहकारी मार्फत संचालन गरिने सहकारी खेतीमा अधारीत साना सिचाई कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना

महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमा उपस्थित भई दिन सम्बन्धमा

शिविर संचालन बारे सुचना

Pages