FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बहुक्षेत्रीय पाेषण स्वयमसेवकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

मेडिकल अधिकृत ,स्टाफ नर्स ,कार्यालय सहयोगी र पाेषण स्वयंमसेवककाे परीक्षा सम्बन्धमा ।

विभिन्न राेगहरूकाे उपचार सम्बन्धी सूचना

विभिन्न राेगहरूकाे उपचार सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

आगामी आ व २०७८/७९ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सुचिकृत सम्बन्धमा

प्रारम्भिक योग्यताक्रम एवम् लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशनकाे सूचना

प्रारम्भिक योग्यताक्रम एवम् लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशनकाे सूचना

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 

नयाँ विद्यालय संचालन अनुमति, कक्षा थप सम्बन्धी सूचना ।

नयाँ विद्यालय संचालन अनुमति, कक्षा थप सम्बन्धी सूचना ।

श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

दिवा खाजा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Pages