FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रारम्भिक योग्यताक्रम एवम् लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशनकाे सूचना

प्रारम्भिक योग्यताक्रम एवम् लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशनकाे सूचना

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 

नयाँ विद्यालय संचालन अनुमति, कक्षा थप सम्बन्धी सूचना ।

नयाँ विद्यालय संचालन अनुमति, कक्षा थप सम्बन्धी सूचना ।

श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

दिवा खाजा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

कृषिकाे खाद्ध वितरण सम्बन्धी सुचना

कृषिकाे खाद्ध वितरण सम्बन्धी सुचना

विद्यालहरुकाे लेखा परीक्षण गर्न इच्छुक संस्थाहरुले अासायपत्र पेश गर्नु हुन अनुरोध छ ।

युवा परिषदकाे लागी उद्धमशिलता तथा वित्तिय साक्षरता सम्बन्धि ७ दिने तालिम सम्बन्धी सूचना

युवा परिषदकाे लागी उद्धमशिलता तथा वित्तिय साक्षरता सम्बन्धि ७ दिने तालिम सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 

नरहा गाउँपालिकाका उखु उत्पादक किसान हरु लाई जरुरी सुचना ।

नरहा गाउँपालिकाका उखु उत्पादक किसान हरु लाई जरुरी सुचना

नेपाल सरकार बाट उखु कृषक लाई दिइने अनुदान २०७७/०६/२५ भित्र जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा , जग्गा करारनामा , ना .प्र. प ,बैक खाता को प्रमाण पत्र सहित उखु खेती बिवरण दर्ता गराउनु होला अन्यथा सरकार बाट अनुदान नदिइने व्यहोरा सुचित गरिन्छ!!

 

Pages