FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कागजात सहितको आवश्यक विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे

  LISA मा Data Entry गर्नुपर्ने भएकोले  कागजात सहितको आवश्यक  विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे 

शाखा प्रमुखहरुसबै नरहा गाउँपालिका

विद्यालय सुधार योजना SIP र माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा

विद्यालय सुधार योजना SIP र   माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा

करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी विज्ञापन स्थगित भएको सूचना

मिति २०७८।०१।१२ मा  करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी विज्ञापन स्थगित भएको सूचना

शिक्षा सम्बन्धी तपशिलका विद्यालयहरूको बजेट

शिक्षा सम्बन्धी तपशिलका विद्यालयहरूको बजेट

कृषि विकास शाखाको चालू आ व०७७/०७८ काे स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमकाे प्रस्ताव सम्बन्धि सूचना ।

कृषि विकास शाखाको चालू आ व०७७/०७८ काे स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमकाे प्रस्ताव सम्बन्धि सूचना ।

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 

सूचना सूचना सूचना

सूचना    सूचना    सूचना

करार स्टाप नर्स काे नतीजा प्रकाशन

करार स्टाप नर्स काे नतीजा प्रकाशन 

 

 

करार कार्यालय सहयाेगीकाे अन्तीम नतीजा प्रकासन

करार कार्यालय सहयाेगीकाे अन्तीम नतीजा प्रकासन

करार मेडिकल अधिकृतकाे अन्तीम नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा

करार मेडिकल अधिकृतकाे अन्तीम नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा

Pages