FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 

सूचना सूचना सूचना

सूचना    सूचना    सूचना

करार स्टाप नर्स काे नतीजा प्रकाशन

करार स्टाप नर्स काे नतीजा प्रकाशन 

 

 

करार कार्यालय सहयाेगीकाे अन्तीम नतीजा प्रकासन

करार कार्यालय सहयाेगीकाे अन्तीम नतीजा प्रकासन

करार मेडिकल अधिकृतकाे अन्तीम नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा

करार मेडिकल अधिकृतकाे अन्तीम नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा

बहुक्षेत्रीय पाेषण स्वयमसेवकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

मेडिकल अधिकृत ,स्टाफ नर्स ,कार्यालय सहयोगी र पाेषण स्वयंमसेवककाे परीक्षा सम्बन्धमा ।

विभिन्न राेगहरूकाे उपचार सम्बन्धी सूचना

विभिन्न राेगहरूकाे उपचार सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

आगामी आ व २०७८/७९ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सुचिकृत सम्बन्धमा

Pages